مشخصات فردی و زندگینامه
نام:هادی
نام خانوادگی:صالحی
پست الکترونیک:hadi.salehi.a63@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب ، حقوق

زندگی نامه

اینجانب هادی صالحی متولد 1363 دراستان بوشهر شهرستان دشتستان ،تحصیلات دوره ابتدایی وراهنمایی رادرزادگاهم شهرکلمه گذراندم وسپس درسال1377 برای تحصیلات حوزوی وارد مدرسه علمیه کازرون شدم واز محضر اساتید بزرگوار حجج اسلام موسوی ،عزمی ،صحرایی، بنیادی و....دروس مقدمات وسطح 1راآموختم ودرسال 1383 جهت تحصیل در سطح 2 و3 ودرس خارج رهسپار شهر مقدس قم شدم واز محضر اساتید بزرگوار حضرات آیات مکارم شیرازی ،سبحانی ،تبریزی ،نکونام و......کسب فیض نمودم وپس ازفراغت از تحصیلات سطح 3 وهمزمان با تحصیل در مقطع خارج ، درسال 1386وارد دانشگاه قم در مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه وحقوق شدم ودرسال 1388 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشدشدم ودرهمان سال با اخذ مدرک استادی جهت تدریس وارد مدرسه علمیه امام خمینی بوشهر شدم ومشغول تدریس دروسی نظیر رسایل ،مکاسب ، لمعه، اصول فقه مظفر ،سیوطی ،جواهر هستم ودرسال 1393 باشرکت درآزمون سراسری مقطع دکتری دانشگاههای کشور وکسب رتبه عالی وموفقیت درمصاحبه دانشگاه تهران،  دانشجوی مقطع دکترای تخصصی «phd»درشته فقه وحقوق دانشگاه تهران می باشم